Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
31364

Định Hải triển khai cài đặt chữ ký số cá nhân cho công dân trên địa bàn xã

Ngày 30/08/2023 00:00:00

Thực hiện Công văn số 2490/UBND-VP, ngày 15 tháng 7 năm 2023 của UBND huyện Yên Định, về vệc triển khai thúc đẩy phát triển tiêu chí xã hội số gắn với đảy mạnh thực hiên Thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các TTHC, giao diện điện tử

 

            Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 15/8/2023 của UBND xã Định Hải vể việc triển khai cài đặt, đăng ký chữ ký số cá nhân cho công dân trên địa bàn xã. UBND xã Định Hải phối hợp với Trung tâm Viễn thông Yên Định triển khai hướng dẫn cài đặt và cấp chữ ký số miễn phí cho người dân trên địa bàn xã. 

Một số hình ảnh ghi nhanh:

tải xuống (2).png
 

 

tải xuống (1).pngtải xuống (3).png
 

tải xuống (3).pngtải xuống.png

tải xuống.png

            Thời gian từ ngày 22-29/8/2023, Thành viên BCĐ chuyển đổi số cùng với các Tổ Công nghệ số cộng đồng đã hướng dẫn, cài đặt cho công dân trên địa bàn xã được hơn 800 chữ ký số cá nhân. Đây là bước đầu để thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trên nền tảng dịch vụ công và sử dụng thanh toán giao dịch không dùng tiền mặt.

BCĐ chuyển đổi số xã Định Hải

Định Hải triển khai cài đặt chữ ký số cá nhân cho công dân trên địa bàn xã

Đăng lúc: 30/08/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Công văn số 2490/UBND-VP, ngày 15 tháng 7 năm 2023 của UBND huyện Yên Định, về vệc triển khai thúc đẩy phát triển tiêu chí xã hội số gắn với đảy mạnh thực hiên Thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các TTHC, giao diện điện tử

 

            Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 15/8/2023 của UBND xã Định Hải vể việc triển khai cài đặt, đăng ký chữ ký số cá nhân cho công dân trên địa bàn xã. UBND xã Định Hải phối hợp với Trung tâm Viễn thông Yên Định triển khai hướng dẫn cài đặt và cấp chữ ký số miễn phí cho người dân trên địa bàn xã. 

Một số hình ảnh ghi nhanh:

tải xuống (2).png
 

 

tải xuống (1).pngtải xuống (3).png
 

tải xuống (3).pngtải xuống.png

tải xuống.png

            Thời gian từ ngày 22-29/8/2023, Thành viên BCĐ chuyển đổi số cùng với các Tổ Công nghệ số cộng đồng đã hướng dẫn, cài đặt cho công dân trên địa bàn xã được hơn 800 chữ ký số cá nhân. Đây là bước đầu để thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trên nền tảng dịch vụ công và sử dụng thanh toán giao dịch không dùng tiền mặt.

BCĐ chuyển đổi số xã Định Hải

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC