Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
31364

Tài khoản VNeID là tài khoản duy nhất khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử kể từ ngày 01/07/2024

Ngày 01/07/2024 00:00:00

Thực hiện Công văn số 2371/UBND-VP ngày 07/6/2024 của UBND huyện về việc thông báo chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính.

Đ điều kiện thun li cho các t chức, nhân khi thực hin TTHC trên môi trường mạng, môi trường điện t đi với các h thống thông tin: Cng dịch v công quc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh bằng phương thức duy nhất là tài khoản VneID. y ban nhân n tng báo mt số ni dung sau:
1. Thi gian và đối tượng áp dụng

- Thời gian áp dng: Từ ngày 01/7/2024.

- Đối tượng áp dụng: Các t chức và nhân khi thực hin các TTHC  trên môi trường đin t như: Đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, Cấp bản sao trích lục hộ tịch,… tại các hệ thống thông tin Cng dịch vụ công quốc gia (địa ch:
https://dichvucong.gov.vn/), H thống giải quyết TTHC tnh Thanh Hóa (địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/) thống nhất s dụng mt tài khon duy nhất đ đăng nhập và xác thực là Tài khoản định danh điện tử VNeID); không sdng các tài khoản khác đđăng nhp.

2. Cách thức đăng nhập

 Các t chức, nhân khi thực hin các TTHC trên môi trưng tại 02 đa ch trên, chn ô Đăng nhập -> Chọn Tài khon đnh danh điện t cp bi Bộ Công an (như hình dưới đây) đ đăng nhập h thống.

ảnh.jpg

3. Thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với công dân Việt Nam

 Cụ thể tại Điều 14 Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với công dân Việt Nam như sau:

 (1) Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 qua ứng dụng VNeID đối với công dân đã có thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử

- Công dân sử dụng thiết bị di động tải và cài đặt ứng dụng VNeID.

- Công dân sử dụng ứng dụng VNeID để nhập thông tin về số định danh cá nhân và số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử; cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên ứng dụng VNeID; thu nhận ảnh chân dung bằng thiết bị di động và gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử qua ứng dụng VNeID.

- Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

(2) Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2

- Đối với công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử:

Công dân đến Công an huyện hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử. Công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, cung cấp thông tin về số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin công dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay của công dân đến làm thủ tục để xác thực với Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và khẳng định sự đồng ý đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử.

Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

- Cơ quan Công an tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cùng với cấp thẻ Căn cước công dân với trường hợp công dân chưa được cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử.
Vậy để thực hiện được các TTHC như trên, UBND xã đề nghị các tổ chức, cá nhân chưa đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID đến ngay cơ quan công an để cài đặt.

Tài khoản VNeID là tài khoản duy nhất khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử kể từ ngày 01/07/2024

Đăng lúc: 01/07/2024 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Công văn số 2371/UBND-VP ngày 07/6/2024 của UBND huyện về việc thông báo chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính.

Đ điều kiện thun li cho các t chức, nhân khi thực hin TTHC trên môi trường mạng, môi trường điện t đi với các h thống thông tin: Cng dịch v công quc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh bằng phương thức duy nhất là tài khoản VneID. y ban nhân n tng báo mt số ni dung sau:
1. Thi gian và đối tượng áp dụng

- Thời gian áp dng: Từ ngày 01/7/2024.

- Đối tượng áp dụng: Các t chức và nhân khi thực hin các TTHC  trên môi trường đin t như: Đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, Cấp bản sao trích lục hộ tịch,… tại các hệ thống thông tin Cng dịch vụ công quốc gia (địa ch:
https://dichvucong.gov.vn/), H thống giải quyết TTHC tnh Thanh Hóa (địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/) thống nhất s dụng mt tài khon duy nhất đ đăng nhập và xác thực là Tài khoản định danh điện tử VNeID); không sdng các tài khoản khác đđăng nhp.

2. Cách thức đăng nhập

 Các t chức, nhân khi thực hin các TTHC trên môi trưng tại 02 đa ch trên, chn ô Đăng nhập -> Chọn Tài khon đnh danh điện t cp bi Bộ Công an (như hình dưới đây) đ đăng nhập h thống.

ảnh.jpg

3. Thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với công dân Việt Nam

 Cụ thể tại Điều 14 Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với công dân Việt Nam như sau:

 (1) Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 qua ứng dụng VNeID đối với công dân đã có thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử

- Công dân sử dụng thiết bị di động tải và cài đặt ứng dụng VNeID.

- Công dân sử dụng ứng dụng VNeID để nhập thông tin về số định danh cá nhân và số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử; cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên ứng dụng VNeID; thu nhận ảnh chân dung bằng thiết bị di động và gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử qua ứng dụng VNeID.

- Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

(2) Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2

- Đối với công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử:

Công dân đến Công an huyện hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử. Công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, cung cấp thông tin về số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin công dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay của công dân đến làm thủ tục để xác thực với Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và khẳng định sự đồng ý đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử.

Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

- Cơ quan Công an tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cùng với cấp thẻ Căn cước công dân với trường hợp công dân chưa được cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử.
Vậy để thực hiện được các TTHC như trên, UBND xã đề nghị các tổ chức, cá nhân chưa đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID đến ngay cơ quan công an để cài đặt.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC