Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
31364

Cập nhật kiến thức QP-AN đối tượng 4 năm 2023

Ngày 13/09/2023 17:38:50

Xã Định Hải tổ chức Lớp Cập nhật kiến thức QP-AN đối tượng 4 năm 2023

 

 

Chiều ngày 13/9/2023, Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh xã Định Hải tổ chức khai mạc lớp cập nhật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho 170 học viên đối tượng 4 năm 2023.

Về dự và chỉ đạo lớp cập nhật kiến thức QP-AN cho đối tượng 4 năm 2023 có đ/c Hoàng Trung Thịnh Bí thư Đảng bộ - CT HĐND xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, thủ trưởng các ngành, đoàn thể, các cớ quan đơn vị, Bí thư chi bộ và thôn trưởng các thôn. Và có đầy đủ các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ.

z4690004750422_4dcffea1986336596d25bf462a1afebb.jpg
 
        Phát biểu mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Lê Công Luyện – Phó Bí thư Đảng ủy- CT UBND –CT Hội đồng GDQP-AN xã Định Hải mong muốn thông qua lớp bồi dưỡng các học viên kịp thời cập nhật chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; kết hợp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

z4690008612587_d19cfaa16087cf381bb903bd99bf67f5.jpg 

 

Tại đây, 170 học viên được cập nhật, học tập 3 chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; việc bảo vệ an ninh chính trị, văn hóa, tư tưởng; Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, các vấn đề về dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới.

z4690029644080_5f1ef806254f8ad5e41da8f67f8a8067.jpg 

170 học viên tham gia lớp cập nhật kiến thức QP-AN

Qua lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP-AN nhằm giúp các học viên nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo ổn định góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC QP-AN NĂM 2023
z4690030450371_c893080513e4c95084fb1aebf19216a6.jpg

 z4690041066117_cad587699f865a6873fecca630150e3f.jpg
z4690030450371_c893080513e4c95084fb1aebf19216a6.jpg

z4690051089908_b0d6b3dedbf0ac67a8698d4c3e139707.jpg

Cập nhật kiến thức QP-AN đối tượng 4 năm 2023

Đăng lúc: 13/09/2023 17:38:50 (GMT+7)

Xã Định Hải tổ chức Lớp Cập nhật kiến thức QP-AN đối tượng 4 năm 2023

 

 

Chiều ngày 13/9/2023, Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh xã Định Hải tổ chức khai mạc lớp cập nhật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho 170 học viên đối tượng 4 năm 2023.

Về dự và chỉ đạo lớp cập nhật kiến thức QP-AN cho đối tượng 4 năm 2023 có đ/c Hoàng Trung Thịnh Bí thư Đảng bộ - CT HĐND xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, thủ trưởng các ngành, đoàn thể, các cớ quan đơn vị, Bí thư chi bộ và thôn trưởng các thôn. Và có đầy đủ các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ.

z4690004750422_4dcffea1986336596d25bf462a1afebb.jpg
 
        Phát biểu mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Lê Công Luyện – Phó Bí thư Đảng ủy- CT UBND –CT Hội đồng GDQP-AN xã Định Hải mong muốn thông qua lớp bồi dưỡng các học viên kịp thời cập nhật chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; kết hợp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

z4690008612587_d19cfaa16087cf381bb903bd99bf67f5.jpg 

 

Tại đây, 170 học viên được cập nhật, học tập 3 chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; việc bảo vệ an ninh chính trị, văn hóa, tư tưởng; Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, các vấn đề về dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới.

z4690029644080_5f1ef806254f8ad5e41da8f67f8a8067.jpg 

170 học viên tham gia lớp cập nhật kiến thức QP-AN

Qua lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP-AN nhằm giúp các học viên nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo ổn định góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC QP-AN NĂM 2023
z4690030450371_c893080513e4c95084fb1aebf19216a6.jpg

 z4690041066117_cad587699f865a6873fecca630150e3f.jpg
z4690030450371_c893080513e4c95084fb1aebf19216a6.jpg

z4690051089908_b0d6b3dedbf0ac67a8698d4c3e139707.jpg

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC