Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
31364

Đảng bộ xã Định Hải tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

Ngày 02/01/2024 16:44:36

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Hội nghị tổng kết công tác Đảng Bộ năm 2023 triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 26/12/2023, Đảng bộ xã Định Hải tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Dự Hội nghị có Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã, cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị, Đảng ủy xã Định Hải đã trao tặng huy hiệu Đảng 75 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên trong Đảng bộ.

z5009943087495_8a890a380db853fc49015bc6c296d21b.jpg

Năm 2023, Ban chấp hành Đảng bộ xã Định Hải đã đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.  Đảng ủy xã đã quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởngtiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân; gắn việc học tập với việc phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, tập trung chỉ đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, các văn bản của cấp trên bằng các Kế hoạch, Chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực. Đảng bộ xã hoàn thành công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030.  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm 2023.
Qua phân tích, đánh giá xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2023, Đảng bộ xã Định Hải có 11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 197 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, Đảng bộ có 02 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

z5010477566683_09c7cb2b71c0d6cbffa67af44b7d81b8.jpg

Cùng với xây dựng Đảng bộ vững mạnh, Đảng ủy xã Định Hải đã lãnh đạo Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong sản xuất nông nghiệp, xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng trong sản xuất. Các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tiếp tục được duy trì, hoạt động ổn định và phát triển;

Trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, Định Hải tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị động viên nhân dân tham gia đóng góp kinh phí, và huy động các nguồn lực xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó có 1 thôn là: Sét Thôn đã được công nhận NTM kiểu mẫu cấp huyện và 1 thôn Duyên Lộc đã được công nhận NTM cấp tỉnh. 3 thôn còn lại là: Thôn Thịnh Thôn, Thôn Triện Điện và Thôn Ái Thôn đang hoàn thiện hồ sơ và chỉnh trang các tiêu chí còn lại để đề nghị UBND Huyện thẩm định NTM thôn kiểu mẫu cấp huyện trong Quý 1.2024.

Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Năm 2024, Đảng bộ xã Định Hải tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chi bộ Đảng và phát triển đảng viên mới, giữ gìn đoàn kết nội bộ, quyết tâm hoàn thành chương trình mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024.

Tại Hội nghị, Đảng ủy xã Định Hải đã trao tặng giấy khen cho các tập thể chi bộ Đảng và cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023./.

Đảng bộ xã Định Hải tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

Đăng lúc: 02/01/2024 16:44:36 (GMT+7)

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Hội nghị tổng kết công tác Đảng Bộ năm 2023 triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 26/12/2023, Đảng bộ xã Định Hải tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Dự Hội nghị có Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã, cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị, Đảng ủy xã Định Hải đã trao tặng huy hiệu Đảng 75 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên trong Đảng bộ.

z5009943087495_8a890a380db853fc49015bc6c296d21b.jpg

Năm 2023, Ban chấp hành Đảng bộ xã Định Hải đã đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.  Đảng ủy xã đã quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởngtiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân; gắn việc học tập với việc phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, tập trung chỉ đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, các văn bản của cấp trên bằng các Kế hoạch, Chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực. Đảng bộ xã hoàn thành công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030.  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm 2023.
Qua phân tích, đánh giá xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2023, Đảng bộ xã Định Hải có 11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 197 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, Đảng bộ có 02 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

z5010477566683_09c7cb2b71c0d6cbffa67af44b7d81b8.jpg

Cùng với xây dựng Đảng bộ vững mạnh, Đảng ủy xã Định Hải đã lãnh đạo Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong sản xuất nông nghiệp, xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng trong sản xuất. Các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tiếp tục được duy trì, hoạt động ổn định và phát triển;

Trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, Định Hải tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị động viên nhân dân tham gia đóng góp kinh phí, và huy động các nguồn lực xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó có 1 thôn là: Sét Thôn đã được công nhận NTM kiểu mẫu cấp huyện và 1 thôn Duyên Lộc đã được công nhận NTM cấp tỉnh. 3 thôn còn lại là: Thôn Thịnh Thôn, Thôn Triện Điện và Thôn Ái Thôn đang hoàn thiện hồ sơ và chỉnh trang các tiêu chí còn lại để đề nghị UBND Huyện thẩm định NTM thôn kiểu mẫu cấp huyện trong Quý 1.2024.

Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Năm 2024, Đảng bộ xã Định Hải tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chi bộ Đảng và phát triển đảng viên mới, giữ gìn đoàn kết nội bộ, quyết tâm hoàn thành chương trình mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024.

Tại Hội nghị, Đảng ủy xã Định Hải đã trao tặng giấy khen cho các tập thể chi bộ Đảng và cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023./.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC