Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
31364

 

          Kính thưa toàn thể nhân dân trong xã!

 

          Thực hiện quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND Tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh hóa, giai đoạn 2018 – 2020. Với mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái; an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Xã Định Long đang tiến những bước tiến quan trọng để cán đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2020. Tính đến thời điểm hiện tại chúng ta đã đạt được nhiều tiêu chí. Có được kết quả này, là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức của toàn thể nhân dân.

Để Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt kết quả tốt, quyết tâm về đích trong năm nay. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Định Long đề nghị mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với các nội dung cụ thể như sau:

          Một là. Mỗi người dân hãy không ngừng ra sức học tập để nâng cao trình độ văn hóa, lý luận, chuyên môn,kỹ năng nghề nghiệp, đảm bảo có năng lực thực sự trong công việc để nâng cao năng xuất, hiệu quả của lao động và công tác; nêu cao tinh thần yêu nước, yêu quê hương, yêu gia đình, dòng tộc, yêu con người; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” để nâng cao thể lực, xây dựng lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, đoàn kết, nghĩa tình, tôn trọng kỷ cương, pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội để trở thành con người kiểu mẫu.

           Hai là. Mỗi gia đình, dòng họ trong xã cần quan tâm giáo dục, vận động các thành viên của mình phấn đấu trở thành con người kiểu mẫu; tích cực thi đua hăng say lao động, sản xuất, kinh doanh để nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng; xây dựng nhà cửa sân, vườn xanh, sạch, đẹp, tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT góp phần thiết thực vào các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tích cực xây dựng gia đình văn hóa, gia đình thể thao, gia đình hiếu học, gia đình hòa thuận, gia đình kiểu mẫu “ Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, gương mẫu chấp hành pháp luật, có quan hệ gắn bó, mật thiết với xóm làng, cộng đồng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát truyển của quê hương, đất nước.

          Ba là. mỗi thôn, xóm, tập trung tuyên truyền, vân động, tạo điều kiện, giúp đỡ để các hộ gia đình thi đua, phấn đấu trở thành gia đình kiểu mẫu. Làng xã kiểu mẫu Xây dựng và thực hiên có hiệu quả các hương ước, quy ước cộng đồng, đảm bảo gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, thuần phong, mỹ tục và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ lẫn nhau; thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện.

          Chủ động huy động nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng, trước hết là nâng cấp hệ thống giao thông, xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao, các công trình nước sạch, hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường, cải tạo các ao, hồ, sinh thái, trồng cây xanh tạo, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; đóng góp xứng đáng vào công trình xây dựng xã nông thôn mới của mỗi địa phương của toàn xã để xã trở thành xã kiểu mẫu.

           Bốn là. Các thôn, làng văn hóa trong xã thi đua khai thác tối đa tiềm năng đất đai, lao động sẵn có ở địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, vân động, làm giàu; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào xây dựng thôn, làng, văn hóa kiểu mẫu; phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát động toàn dân tham gia thể dục thể thao, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; quan tâm xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

          Xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết để tập trung thưc hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao theo phương châm “ Dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”. “Đem tài dân, sức dân,của dân làm lợi cho dân”; căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, lựa chọn những mô hình kiểu mẫu  đẹp phù hợp với địa phương, với phương châm phục vụ nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Phấn đấu mỗi Thôn Làng điều có mô hình kiểu mẫu, như đoạn đường kiểu mẫu, tổ dân cư kiểu mẫu, quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân dân. cần ít kinh phí, phục vụ cấp bách của người dân dể làm trước; đồng thời xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực cụ thể, bảo đảm hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn, làng kiểu mẫu để xã trở thành xã kiễu mẫu trong thời gian sớm nhất.

         Năm là. Các cơ quan, đơn vị, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, phấn đấu trở thành cơ quan đơn vị. các thôn,làng triển khai sâu rộng, có hiệu quả phong trào thi đua “xây dựng nông thôn nâng cao và phong trào xây dựng xã kiểu mẫu”, xây dựng thôn, làng văn minh, hiện đại; xây dựng con người kiểu mẫu; thôn, làng, xã kiểu mẫu thường xuyên đi sâu, đi sát phong trào, toàn dân theo dõi, phát hiện nhân tố mới để bồi dưỡng, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tập trung huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân , phát huy cao độ nội lực, tạo môi trường thuận lợi để thu hút tối đa ngoại lực cho đầu tư phát truyển; xác định cụ thể các khâu đột phá, những việc trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, phấn trở thành điểm sáng toàn diện về kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, và xây dựng hệ thống chính trị.

 

 

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC